Chương trình học tiếng anh thanh thiếu niên

Anh văn Thanh thiếu niên từ 11 đến 16

Anh văn Thanh thiếu niên từ 11 đến 16

Cấp độ 1 đến 8

Có tổng cộng 08 cấp độ của Chương trình ILA Smart Teens, từ cấp độ 1 đến cấp Cao. Tất cả các cấp độ đều theo phương pháp giảng dạy giao tiếp tương tác và đồng thời chuẩn bị tham gia các kỳ thi chứng chỉ Cambridge thích hợp.

Xem thêm

Kế hoạch học tập

Sử dụng công cụ lập kế hoạch học tập trực tuyến của chúng tôi để theo dõi quá trình học tiếng Anh của con bạn. Kế hoạch chi tiết cá nhân này sẽ cho bạn biết các khoảng thời gian học của con bạn và thời điểm thích hợp để các em có thể tham gia được các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Biểu đồ

Luôn có các cấp độ lớp phù hợp cho khóa này

Số giờ học ước tính của mỗi cấp độ [số giờ và số tuần]

Kết quả của mỗi cấp độ tương đương với các kỳ thi quốc tế định kỳ

Xem thực tế học viên ILA thể hiện khả năng tiếng Anh của mình theo từng cấp độ.

Vỡ Lòngmore
section

120 Hours

7.5 Months

CEFR A1
Cambridge exams Movers
ielts
toefl.ibt
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

120

50/30

Sơ cấpmore
section

240 Hours

15 Months

CEFR A2
Cambridge exams Flyers
KET
ielts
toefl.ibt
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

225

90/75

Trung cấpmore
section

120 Hours

7.5 Months

CEFR B1
Cambridge exams PET
ielts 4 - 5
toefl.ibt 57-86
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

550

120

Trung Cao cấpmore
section

360 Hours

22.5 Months

CEFR B2
Cambridge exams FCE
ielts 5,5 - 6,5
toefl.ibt 87-109
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

785

160/150

Cao cấpmore
section

360 Hours

22.5 Months

CEFR C1
Cambridge exams CAE
ielts 7 - 8
toefl.ibt 110-120
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

945

180

Cấp độ

Khóa học

cefr

CEFR: International Level Standard
Cambridge exams

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ Lòng

120 H

7.5 Mo

A1

Movers

12050/30

Flyers
KET

22590/75

Trung cấp

120 H

7.5 Mo

B1

PET

4 - 5

57-86

550120

Trung Cao cấp

360 H

22.5 Mo

B2

FCE

5,5 - 6,5

87-109

785160/150

Cao cấp

360 H

22.5 Mo

C1

CAE

7 - 8

110-120

945180