Học tiếng anh thanh thiếu niên: Sơ cấp - Sơ Trung Cấp

Sơ cấp đến Sơ Trung Cấp

Sơ cấp

Sơ cấpmore
section

240 Hours

15 Months

CEFR A2
Cambridge exams Flyers
KET
ielts
toefl.ibt
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

225

90/75

Cấp độ

Khóa học

cefr

CEFR: International Level Standard
Cambridge exams

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ Lòng

120 H

7.5 Mo

A1

Movers

12050/30

Flyers
KET

22590/75

Trung cấp

120 H

7.5 Mo

B1

PET

4 - 5

57-86

550120

Trung Cao cấp

360 H

22.5 Mo

B2

FCE

5,5 - 6,5

87-109

785160/150

Cao cấp

360 H

22.5 Mo

C1

CAE

7 - 8

110-120

945180

240 Giờ

15 Tháng

Lịch học

Chuẩn bị cho Kỳ thi chứng chỉ quốc tế KET của Cambridge. Bốn khóa gồm từ sơ cấp đến sơ trung cấp sẽ giúp sinh viên phát triển khả năng cho học viên về mô tả và đối chiếu với thế giới và những người xung quanh mình. Các khóa này cũng chú trọng phát triển ngữ pháp và giúp học viên hiểu được độ chính xác và phạm vi khi mô tả những ý tưởng. Sau khóa cuối cùng của cấp độ này, học viên có thể dự thi chứng chỉ Flyers hoặc KET.

Tham quan chương trình học Smart Teens

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.