Học tiếng anh thanh thiếu niên: Trung cấp

Trung cấp

Trung cấp

Trung cấpmore
section

120 Hours

7.5 Months

CEFR B1
Cambridge exams PET
ielts 4 - 5
toefl.ibt 57-86
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

550

120

Cấp độ

Khóa học

cefr

CEFR: International Level Standard
Cambridge exams

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ Lòng

120 H

7.5 Mo

A1

Movers

12050/30

Flyers
KET

22590/75

Trung cấp

120 H

7.5 Mo

B1

PET

4 - 5

57-86

550120

Trung Cao cấp

360 H

22.5 Mo

B2

FCE

5,5 - 6,5

87-109

785160/150

Cao cấp

360 H

22.5 Mo

C1

CAE

7 - 8

110-120

945180

120 Giờ

7.5 Tháng

Lịch học

Chuẩn bị cho Kỳ thi chứng chỉ quốc tế PET của Cambridge. Với hai khóa trung cấp sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp theo cấp độ, đồng thời tập trung phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ phức hợp một cách tự nhiên. Sau khóa cuối cùng của cấp độ này, học viên có thể dự thi chứng chỉ PET.

Tham quan chương trình học Smart Teens

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.