Học tiếng anh thanh thiếu niên: Vỡ Lòng

Vỡ Lòng

Vỡ Lòng

Vỡ Lòngmore
section

120 Hours

7.5 Months

CEFR A1
Cambridge exams Movers
ielts
toefl.ibt
toeic

Listening / Reading

Speaking / Writing

 

120

50/30

Cấp độ

Khóa học

cefr

CEFR: International Level Standard
Cambridge exams

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ Lòng

120 H

7.5 Mo

A1

Movers

12050/30

Flyers
KET

22590/75

Trung cấp

120 H

7.5 Mo

B1

PET

4 - 5

57-86

550120

Trung Cao cấp

360 H

22.5 Mo

B2

FCE

5,5 - 6,5

87-109

785160/150

Cao cấp

360 H

22.5 Mo

C1

CAE

7 - 8

110-120

945180

120 Giờ

7.5 Tháng

Lịch học

Với hai khóa vở lòng học viên sẽ có được khả năng nói tiếng Anh tự tin ở mức độ cơ bản. Trước khi tiếp tục khóa nâng cao tiếp theo, học viên được khuyến khích tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế Movers của Cambridge.

Tham quan chương trình học Smart Teens

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. Giáo viên ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên nói, tận dụng tối đa các hoạt động học tập qua âm thanh và sự vui nhộn.