Tiếng anh Thiếu Niên cho học viên lớp 7 - lớp 12

Chương trình Anh ngữ Thiếu niên (11-16 tuổi)

Ước mơ và dự định tương lai sẽ được định hình rõ và hiện thực hóa trong môi trường giáo dục quốc tế.

Chương trình học với 100% giáo viên bản ngữ, giáo trình chuẩn quốc tế, môi trường học tương tác tại

ILA giúp các em tự tin định hướng sự nghiệp và hiện thực ước mơ.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không