Tiếng Anh lớp 10

Chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 10 Smart Teens sẽ giúp học viên phát triển tối đa các kĩ năng Anh ngữ để từ đó giao tiếp tiếng Anh thật tự tin. Đến với ILA, các em sẽ được học với 100% giáo viên bản xứ có bằng cấp quốc tế, môi trường học tương tác đầy tính sáng tạo cùng trang thiết bị hiện đại bậc nhất phục vụ tối đa cho việc học. Ở cấp độ tiếng Anh trẻ em lớp 10, học viên sẽ tiếp tục được trau dồi vốn từ vựng cùng ngữ pháp để tạo tiền đề cho việc tham gia vào các cuộc thi tiếng Anh quốc tế cũng như chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 9 Tiếng Anh trẻ em lớp 11
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 2 đến lớp 6

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

3 - 6 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Sơ cấp
Trung cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

12 tuổi

Trung cấp (Cấp độ 5) theo chương trình học ILA

13 tuổi

Trung cao cấp (Cấp độ 6) theo chương trình học ILA

14 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 7) theo chương trình học ILA

15 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 8) theo chương trình học ILA

16 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không