Tiếng Anh lớp 12

Đến với chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 12 Smart Teens, học viên sẽ được chú trọng phát triển tối đa 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết với 100% giáo viên bản xứ. Ở cấp độ này, với sự đầu tư từ sớm và được học trong môi trường Anh ngữ chuẩn, học viên đã có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên trong các tình huống giao tiếp cũng như trong các bài thuyết trình. Ngoài ra, trong suốt khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 12, giáo viên bản ngữ tại ILA sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức Anh ngữ cho học viên nhằm giúp các em đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp, đại học và các cuộc thi chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 10 Tiếng Anh trẻ em lớp 11
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 2 đến lớp 6

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

3 - 6 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Sơ cấp
Trung cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

12 tuổi

Trung cấp (Cấp độ 5) theo chương trình học ILA

13 tuổi

Trung cao cấp (Cấp độ 6) theo chương trình học ILA

14 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 7) theo chương trình học ILA

15 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 8) theo chương trình học ILA

16 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không