Tiếng Anh lớp 6

Ở cấp độ này, học viên sẽ được rèn luyện nói tiếng Anh dựa trên những ngữ pháp cơ bản. Chương trình học tiếng Anh lớp 6 Smart Teens xây dựng và cung cấp môi trường cho các học viên tập giao tiếp tiếng Anh với giáo viên bản ngữ từ năm 11 tuổi và tạo điều kiện cho học viên học tiếng Anh lớp 6 học tốt hơn

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 7 Tiếng Anh trẻ em lớp 8
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 2 đến lớp 6

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

3 - 6 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Sơ cấp
Trung cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

12 tuổi

Trung cấp (Cấp độ 5) theo chương trình học ILA

13 tuổi

Trung cao cấp (Cấp độ 6) theo chương trình học ILA

14 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 7) theo chương trình học ILA

15 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 8) theo chương trình học ILA

16 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không