Tiếng Anh lớp 7

Đến với chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 7 Smart Teens tại ILA, học viên sẽ làm quen với việc học Anh ngữ chuyên sâu trong môi trường giao tiếp chuẩn với 100% giáo viên bản xứ. Bốn kĩ năng Anh ngữ Nghe, Nói, Đọc và Viết sẽ được chú trọng đều hơn ở cấp độ này. Bên cạnh đó, giáo viên bản ngữ sẽ thiết kế các bài giảng với các chủ đề luôn được cập nhật nhằm giúp học viên tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên và luôn hứng thú với mỗi bài học. Ngoài ra, chương trình học tiếng Anh trẻ em lớp 7 tại ILA sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc học của học viên tại các trường chính quy.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 6 Tiếng Anh trẻ em lớp 8
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 2 đến lớp 6

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

3 - 6 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Sơ cấp
Trung cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

12 tuổi

Trung cấp (Cấp độ 5) theo chương trình học ILA

13 tuổi

Trung cao cấp (Cấp độ 6) theo chương trình học ILA

14 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 7) theo chương trình học ILA

15 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 8) theo chương trình học ILA

16 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không