Tiếng Anh lớp 8

Đến với chương trình tiếng Anh trẻ em lớp 8 Smart Teens, các em sẽ hoàn toàn quen với môi trường học tương tác với 100% giáo viên bản xứ. Độ khó của mỗi bài học không ngừng được gia tăng, các chủ đề trong lớp học không ngừng được mở rộng và cập nhật để các em hứng thú hơn với việc học và luôn cảm thấy được thử thách. Ngoài ra, với vốn kiến thức đã được trang bị sau khi kết thúc khóa học tiếng Anh trẻ em lớp 8 tại ILA, học viên có thể tự tin tham gia vào các kỳ thi chứng chỉ quốc tế phù hợp với khả năng và trình độ như chương trình thi Cambridge.

Thông tin về các lớp học tiếng Anh: Tiếng Anh trẻ em lớp 7 Tiếng Anh trẻ em lớp 9
Thông tin về các khóa học khác: Tiếng Anh cho trẻ em lớp mầm đến lớp 1 Tiếng Anh lớp 2 đến lớp 6

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

3 - 6 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

6 - 11 tuổi

Vỡ lòng (Cấp độ 1 - 2) theo chương trình học ILA

11 tuổi

Sơ cấp
Trung cấp (Cấp độ 3 - 4) theo chương trình học ILA

12 tuổi

Trung cấp (Cấp độ 5) theo chương trình học ILA

13 tuổi

Trung cao cấp (Cấp độ 6) theo chương trình học ILA

14 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 7) theo chương trình học ILA

15 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 8) theo chương trình học ILA

16 tuổi

Cao cấp (Cấp độ 9) theo chương trình học ILA

17 tuổi


Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Bạn đang là học viên ILA?

Không